PRAVIDLA A INFORMACE ŠKODA MEETING ZLÍN

Škoda Meeting Zlín je sraz vozidel značky Škoda, vyrobených do roku 1994. Model Škoda
Felicia ovšem NENÍ na srazu povolen a tudíž se nemůže srazu účastnit. V rámci srazu se
jezdí Orientační jízda, ze které se poté vyhlašují 3 nejlepší posádky, které obdrží věcné
ceny. Dále se v rámci srazu jede také Spanilá jízda, která končí na Zlínském náměstí
Míru. V rámci srazu také probíhá soutěž o nejhezčí auto srazu.

HLAVNÍ POŘADATELÉ ŠKODA MEETING ZLÍN:
Martin Hrabčík, David Hrbáček, Radim Švub, Tomáš Slovák

KONTAKT NA POŘADATELE:
Telefon na dispečink: +420 704 474 052
E-mail: skoda.meeting@gmail.com

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:
Oficiální část
7.8. 2021 – areál fotbalového hřiště Lukov

Neoficiální část
6. – 8.8.2021 – do areálu je možné přijet již v pátek 6. 8. 2021 od 17:00 a bude zde možnost zřídit malé stanové městečko. V areálu tedy bude možné přespat. V sobotu 7. 8. 2021 bude
probíhat oficiální část srazu. Po skončení oficiální části srazu bude možné se vrátit zpět
do areálu a znovu přespat v provizorním stanovém městečku do neděle 8. 8. 2021.
V sobotu večer bude program čistě individuální a bude možnost opéct si například
špekáček, dát si drobné občerstvení a na místě bude také doprovodná hudba. Za příjezd
do stanového městečka nebude účtován žádný poplatek.

ČASOVÝ HARMONOGRAM OFICIÁLNÍ ČÁSTI SRAZU:

8:00 – 9:45 – registrace soutěžících
9:45 – rozprava s jezdci
10:00 – start orientační jízdy
12:30 – 14:30 – Cíl orientační jízdy
15:00 – vyhlášení výsledků
15:30 – start spanilé jízdy
16:00 – 18:00 – ukončení oficiální části srazu na Zlínském náměstí Míru

VÝŠE REGISTRAČNÍHO POPLATKU ZA VOZIDLO:
250 Kč – pro předem registrované (registrace předem končí ve čtvrtek 5. 8. 2021 ve 20:00)
300 Kč – registrace na místě v den srazu
Poplatek se hradí při registraci soutěžního vozidla na místě v den srazu v hotovosti.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ORIENTAČNÍ JÍZDY:
Cílem orientační jízdy je projet stanovenou trať dle šipkového itineráře, který obdrží
každá posádka na startu orientační jízdy. Celá orientační jízda se jede za PŘÍSNÉHO
DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU. Trať vede po pozemních
komunikacích za normálního silničního provozu. Orientační jízda se NEJEDE NA ČAS, a
proto prosím dodržujte všude předepsanou maximální rychlost! Orientační jízda bude
mít délku maximálně 100 km.

START DO ORIENTAČNÍ JÍZDY:
Start bude prováděn pořadatelem, a proto prosím dbejte pokynů všech pořadatelů.
Startovat do orientační jízdy se bude v areálu fotbalového hřiště Lukov, kde bude také
následně i cíl. Start bude prováděn pořadatelem ve vymezeném startovacím prostoru a
soutěžní auta budou na trať pouštěny v přibližném časovém intervalu 1 minuty. Při
startu do orientační jízdy nezáleží na pořadí dle startovních čísel.

INFORMACE K ITINERÁŘI:
Všechny údaje v itineráři jsou umístěny v logickém sledu za sebou (postupné čtení zleva-doprava
a shora-dolů). Obrázek znázorňuje tvar křižovatky. Na křižovatku vjíždíte vždy
ze spodní strany (označeno kolečkem) a dále pokračujete ve směru šipky. Číselný údaj
pod každým obrázkem v itineráři značí celkovou ujetou vzdálenost v kilometrech od
startu orientační jízdy. Pokud některá křižovatka není v itineráři zaznačena, držíme se
pravidla, že jedeme po hlavní silnici nebo rovně! Doplňující informace vám sdělí
pořadatel těsně před startem orientační jízdy, kdy vám itinerář bude předán.

ÚKOLY:
Jsou místa na trati, kde bude pořadatel a po příjezdu na dané místo vás vyzve ke splnění
daného úkolu. Každý úkol bude bodován a výsledek následně zapsán do jízdního výkazu.

BODOVÁNÍ:
Každý úkol bude bodován jiným způsobem, který vám vysvětlí vždy pořadatel na daném
úkolu. Pokud některý z úkolů nesplníte, nebo splníte špatně, dostanete trestné body.
Tyto trestné body, které posbíráte v rámci celé orientační jízdy, se poté v cíli sečtou, a
vítězem orientační jízdy se stává účastník s nejmenším počtem trestných bodů. Tyto
trestné body vám vždy pořadatel zapíše do jízdního výkazu, který dostanete také při
startu do orientační jízdy.

JÍZDNÍ VÝKAZ:
Je nejdůležitější dokument celé orientační jízdy. Má papírovou podobu a na základě
jízdního výkazu se poté vyhodnocují výsledky. Do jízdního výkazu smí zapisovat POUZE
POŘADATEL! Na každém úkolu vám pořadatel do dané kolonky zapíše příslušný počet
trestných bodů. Jízdní výkaz pečlivě uchovávejte po celou dobu orientační jízdy. Na
konci orientační jízdy poté odevzdejte svůj jízdní výkaz pořadatelům. Při ztrátě jízdního
výkazu, jeho poškození, nečitelnosti, nebo dopisováním jakýchkoliv informací posádkou
bude jízdní výkaz posuzován jako NEPLATNÝ a posádka tak bude z orientační jízdy
DISKVALIFIKOVÁNA!

CÍL ORIENTAČNÍ JÍZDY:
Bude orientován ve stejném místě jako start. Pokud se tedy při orientační jízdě někde
ztratíte, vraťte se zpět na start orientační jízdy, tedy do areálu fotbalového hřiště Lukov.
Do cíle orientační jízdy je nutno dojet nejpozději do 14:30 hodin. Po tomto čase už
nebudeme přijímat vaše jízdní výkazy a budete tedy z orientační jízdy
DISKVALIFIKOVÁNI. Ve stejném areálu poté také proběhne vyhlášení výsledků
orientační jízdy.

SPANILÁ JÍZDA A SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ AUTO SRAZU:
Informace ke Spanilé jízdě a soutěži o nejhezčí auto srazu budou pořadateli sděleny na
místě v den oficiální části srazu a bude možné se doptat pořadatelů na informace
v průběhu celého dne.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Prosíme všechny účastníky i diváky, aby v průběhu celého dne v areálu i mimo něj
DBALI VŠECH POKYNŮ POŘADATELŮ! Ulehčíte tím tak průběh celé akce. DĚKUJEME!
Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoliv tyto pravidla a informace změnit, a dále si
vyhrazují právo kdykoliv upravit jakýkoliv bod programu celého srazu.
Svým podpisem u přihlášky na Škoda Meeting Zlín stvrzujete, že:

 • Orientační a spanilé jízdy se účastníte na vlastní nebezpečí
 • Vaše vozidlo má platnou STK a máte uzavřené tzv. povinné ručení
 • Při orientační jízdě a spanilé jízdě se budete chovat dle zákona 361/2000 Sb. O
  provozu na pozemních komunikacích
 • Budete se řídit všemi pokyny pořadatelů a dodržovat provozní řád areálu
  F.K.Lukov
 • V případě poškození sebe, ostatních členů posádky nebo vozidla nebudeme
  vymáhat po pořadatelích náhradu škody
 • Souhlasíte s těmito pravidly a informacemi, celé jste je pročetl a všem pravidlům
  a informacím jste porozuměl